Inspekcja lokalu użytkowego

Inspekcja lokalu użytkowego przez wynajmującego stanowi częste zarzewie konfliktu między stronami umowy najmu. Wynika to z faktu, iż Kodeks cywilny nie przewiduje wprost możliwości dokonywania inspekcji wynajmowanego lokalu, a same strony najczęściej pomijana tą kwestię w umowie najmu. Interpretacja przepisów pozwala zaś na obronienie zarówno racji najemcy, jak i wynajmującego.

Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na stosunek najmu

We wcześniejszych wpisach przedstawiałem wpływ głoszenia upadłości likwidacyjnej, zarówno najemcy, jak i wynajmującego, na umowę najmu. W związku z powyższym, celem wyczerpania już zagadnień związanych z upadłością, tematyka dzisiejszego wpisu zostanie poświęcona wpływowi ogłoszenia upadłości układowej na stosunek najmu.

Upadłość wynajmującego a umowa najmu

Jeden z moich pierwszych wpisów („Upadłość najemcy a umowa najmu”) dotyczył wpływu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej najemcy na umowę najmu lokalu użytkowego. W związku z powyższym, dla dopełnienia problematyki upadłości stron umowy najmu, dzisiaj przedstawię jakie skutki pociąga za sobą upadłość likwidacyjna wynajmującego.