Category Archives: Najem a postępowanie upadłościowe

Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na stosunek najmu

We wcześniejszych wpisach przedstawiałem wpływ głoszenia upadłości likwidacyjnej, zarówno najemcy, jak i wynajmującego, na umowę najmu. W związku z powyższym, celem wyczerpania już zagadnień związanych z upadłością, tematyka dzisiejszego wpisu zostanie poświęcona wpływowi ogłoszenia upadłości układowej na stosunek najmu.

Upadłość wynajmującego a umowa najmu

Jeden z moich pierwszych wpisów („Upadłość najemcy a umowa najmu”) dotyczył wpływu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej najemcy na umowę najmu lokalu użytkowego. W związku z powyższym, dla dopełnienia problematyki upadłości stron umowy najmu, dzisiaj przedstawię jakie skutki pociąga za sobą upadłość likwidacyjna wynajmującego.

Zapłata czynszu z góry

Jeden z moich Klientów, będący najemcą lokalu użytkowego, dostał ostatnio nietypową ofertę od wynajmującego. W zamian za uiszczenie czynszu za pełen rok z góry, wynajmujący zaoferował jego obniżenie o 15 %. Ponieważ powyższa oferta wzbudziła u najemcy sporą dozę podejrzliwości, zwrócił się do mnie z pytaniem: na jakie ryzyko naraża najemcę zapłata czynszu z góry za okres przekraczający jeden miesiąc.