Category Archives: Najem lokalu użytkowego

Uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia

Jeżeli najemca lokalu użytkowego dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący ma prawo wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Ustawodawca wymaga jednak wcześniejszego upomnienia najemcy, przez uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i udzielenie dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu. W jakiej formie należy tego dokonać?

Zwłoka w zapłacie czynszu

Art. 687 Kodeksu cywilnego daje wynajmującemu prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku „zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności” (więcej we wpisie „Wypowiedzenie jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu”). Jednakże co dokładnie oznacza „zwłoka w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności”?.

Wypowiedzenie jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu

Co do zasady złożenie wypowiedzenia powoduje wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego dopiero z upływem terminu oznaczonego w umowie, ewentualnie przewidzianego w Kodeksie cywilnym (więcej na temat terminów wypowiedzenia we wpisie „Terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego”). Jednakże w pewnych przypadkach Kodeks cywilny przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania owych terminów, m.in. jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu.

Terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego

Typowym sposobem zakończenia umowy najmu jest jej wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia („Sposoby zakończenia umowy najmu lokalu użytkowego”). Ponieważ zakończenie wypowiedzianej umowy następuje dopiero od dnia upływu terminu wypowiedzenia niezmiernie istotnym jest ustalenie jego długości. Jakie są zatem terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego?