Uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia

Jeżeli najemca lokalu użytkowego dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący ma prawo wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Ustawodawca wymaga jednak wcześniejszego upomnienia najemcy, przez uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i udzielenie dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu. W jakiej formie należy tego dokonać?

Zwłoka w zapłacie czynszu

Art. 687 Kodeksu cywilnego daje wynajmującemu prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku „zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności” (więcej we wpisie „Wypowiedzenie jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu”). Jednakże co dokładnie oznacza „zwłoka w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności”?.