Termin przedawnienia roszczeń najemcy

W ostatnim wpisie („Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego”) poruszyłem kwestię terminu przedawnienia roszczeń z umowy najmu, przysługujących wynajmującemu. Dla zachowania równowagi, dzisiaj odpowiem na pytanie: Jaki jest termin przedawnienia roszczeń najemcy?

Stosownie do treści art. 677 Kodeksu cywilnego roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów poczynionych na rzeczy (w tym na lokalu użytkowym) lub o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu przedmiotu najmu. Należy przy tym zaznaczyć, że przytoczony termin przedawnienia odnosi się do roszczeń o zwrot wszelkiego rodzaju nakładów dokonanych na przedmiocie najmu. Zatem z upływem rocznego terminu przedawniają się zarówno roszczenia najemcy o zwrot nakładów koniecznych, które obciążają wynajmującego (art. 632 § 1 i art. 633 Kodeksu cywilnego), jak i roszczenia o zwrot wartości dokonanych ulepszeń (art. 676 Kodeksu cywilnego).

Termin przedawnienia przewidziany w art. 677 Kodeksu cywilnego wyłącza terminy przedawnienia wynikające z innych przepisów – w szczególności ogólne terminy przedawnienia z art. 118 Kodeksu cywilnego. Ponadto najemca nie może obejść jednorocznego terminu przedawnienia, dochodząc swych roszczeń już po jego upływie na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, które to przewidują dłuższe terminy przedawnienia. Przeciwko takiej praktyce wyraźnie opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2004 r., IV CK 362/​02.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co dokładnie należny rozumieć pod pojęciem “zwrotu” przedmiotu najmu zapraszam do lektury wpisu „Zwrot przedmiotu najmu”.

3 thoughts on “Termin przedawnienia roszczeń najemcy

  1. Agnieszka Skoczylas

    Bardzo przydatny wpis! Pobrałam też wzór aneksu do umowy! Szkoda że nie trafiłam na tę stronę wcześniej…

    Reply
  2. Pingback: Zwrot przedmiotu najmu | Najem Komercyjny

  3. Pingback: Termin przedawnienia roszczeń wynajmującego | Najem Komercyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.