Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia

Typowym sposobem zakończenia umowy najmu jest jej wypowiedzenie z zachowaniem umownych bądź ustawowych terminów wypowiedzenia. Jednakże w pewnych szczególnych przypadkach przepisy zezwalają na jej natychmiastowe zakończenie, tj. na wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia może zostać dokonane zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę. Stanowi ono swego rodzaju sankcję za naruszenie przez jedną ze stron jej podstawowych obowiązków. Przypadki, w których owe wypowiedzenie może nastąpić są różne dla każdej ze stron umowy najmu.

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia przez wynajmującego.

Wynajmujący może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

  1. najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym (art. 685 Kodeksu cywilnego).
  2. najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie (art. art. 667 § 2 Kodeksu cywilnego).

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia przez najemcę.

Najemca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu w trybie natychmiastowym tyko w jednym przypadku, a mianowicie jeżeli najęty lokal ma wady tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych (art. 682 Kodeksu cywilnego). Przy czym owe uprawnienie przysługuje najemcy nawet w sytuacji gdy w chwili zawarcia umowy najmu wiedział o rzeczonych wadach.

Należy zaznaczyć, że we wszystkich powyższych przypadkach wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia dotyczy zarówno umów najmu na czas oznaczony, jak i umów najmu na czas nieoznaczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.