Zwłoka w zapłacie czynszu

Art. 687 Kodeksu cywilnego daje wynajmującemu prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku „zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności” (więcej we wpisie „Wypowiedzenie jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu”). Jednakże co dokładnie oznacza „zwłoka w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności”?.

PleitePojęcie zwłoki

W przywołanym przepisie ustawodawca posłużył się pojęciem „zwłoki”, którego nie należy mylić z pojęciem „opóźnienia”, gdyż na gruncie języka prawnego ich znaczenie jest odmienne. „Opóźnienie” zachodzi w przypadku nieterminowego wykonania ciążących na nas obowiązków, bez względu na przyczyną uchybienia terminowi. „Zwłoka” również stanowi „Opóźnienie”, ale spowodowane już okolicznościami leżącymi po naszej stronie, tj. przez nas zawinione.

Przykładowo:

Nie stanowi „Zwłoki” płatność czynszu po terminie w przypadku gdy wynajmujący odmówił przyjęcia czynszu twierdząc, że umowa najmu lokalu wygasła.

Czynsz za dwa pełne okresy płatności

Przy obliczaniu czynszu za dwa pełne okresy płatności bierze się pod uwagę okresy płatności określone przez strony w samej umowie najmu lokalu użytkowego.

Przykładowo:

Jeśli czynsz jest miesięczny i wynosi 2.000 zł, to czynszem za dwa pełne okresy płatności będzie czynsz należny za dwa miesiące, tj. 4.000 zł. Jeżeli natomiast czynsz jest płatny co dwa tygodnie i wynosi 1.5000 zł, to czynszem za dwa pełne okresy płatności będzie czynsz należny za cztery tygodnie, tj. 6.000 zł.

Należy zaznaczyć, że zwłoka w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności oznacza zarówno zwłokę w płatności czynszu za okresy płatności następujące bezpośrednio jeden po drugim, jak i zaległości, których suma stanowi równowartość czynszu za dwa pełne okresy płatności.

Przykładowo:

Jeżeli miesięczny czynsz wynosi 2.000 zł, a najemca w roku 2012 nie uiścił całości czynszu za grudzień, w roku 2013 za miesiąc marzec uiścił tylko 1.000 zł, zaś w kwietniu i czerwcu tylko po 500 zł, to zalega już z czynszem za „dwa pełne okresy płatności”

Jak widać na powyższych przykładach, to jak szybko możemy wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego z powodu zalegania z czynszem zależy m.in. od jego wysokości oraz długości przyjętego w umowie okresu płatności.

One thought on “Zwłoka w zapłacie czynszu

  1. Pingback: Wypowiedzenie jako sankcja za zwłokę z zapłatą czynszu | Najem Komercyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.