Category Archives: Najem lokalu użytkowego

Inspekcja lokalu użytkowego

Inspekcja lokalu użytkowego przez wynajmującego stanowi częste zarzewie konfliktu między stronami umowy najmu. Wynika to z faktu, iż Kodeks cywilny nie przewiduje wprost możliwości dokonywania inspekcji wynajmowanego lokalu, a same strony najczęściej pomijana tą kwestię w umowie najmu. Interpretacja przepisów pozwala zaś na obronienie zarówno racji najemcy, jak i wynajmującego.