Tekst jednolity umowy

Częste aneksowanie umowy sprawia, że z czasem staje się ona mało czytelna. W skrajnych przypadkach skutkuje to nawet znacznymi trudnościami w ustaleniu jej aktualnej (obowiązującej) treści. Dlatego dobrym rozwiązaniem będzie tekst jednolity umowy.

puzzleTekst jednolity ma na celu ujednolicenie obowiązujących postanowień umowy rozproszonych w jej tekście pierwotnym i kolejnych aneksach. Stanowi on swego rodzaju przejrzyste zestawienie obowiązujących przepisów danej umowy, przez co znacznie upraszcza posługiwanie się jej treścią. Jednakże w sensie prawnym tekst jednolity umowy stanowi nową umowę, która wchodzi w miejsce dotychczas obowiązującej.

Dla wskazania celu zawarcia „nowej” umowy i zapobieżenia na przyszłość ewentualnym nieporozumieniom, zalecam zamieszczenie w treści tekstu jednolitego umowy stosownej preambuły, np. o następującej treści:

Strony oświadczają, że istniejący między nimi stosunek najmu nawiązany mocą umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 30 sierpnia 2012 r. we Wrocławiu, której przedmiotem jest najem lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku przy ul. Korfantego 15 we Wrocławiu, zmienianej aneksami zawartymi we Wrocławiu kolejno w dniu 05 września 2012 r., 15 grudnia 2012 r., 26 marca 2013 r. i 09 lipca 2013 r., będzie regulowany według poniższych postanowień”

Należy zaznaczyć, że tekst jednolity umowy nie musi stanowić dokładnego odzwierciedlenia jej dotychczas obowiązujących postanowień. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby sam w sobie stanowił zmianę treści umowy i został sporządzony zamiast kolejnego aneksu do umowy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo sporządzić aneks do umowy zapraszam do lektury wpisu „Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego”.

One thought on “Tekst jednolity umowy

  1. Pingback: Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego | Najem Komercyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.