Category Archives: Najem lokalu użytkowego

Sposoby zakończenia umowy najmu

W swojej praktyce nagminnie spotykam się z myleniem i zamiennym używaniem pojęć wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy. Co gorsze powyższego dopuszczają się nawet prawnicy. Tymczasem są to trzy różne sposoby zakończenia umowy najmu, w tym umowy najmu lokalu użytkowego, których sposób dokonania i skutki prawne są zasadniczo różne.

Kaucja za najem lokalu użytkowego a podatek VAT

Jak już wspomniałem w jednym z moich poprzednich wpisów („Kaucja za najem lokalu użytkowego”) kaucja stanowi standardową praktykę na rynku najmu nieruchomości komercyjnych. Jej popularność wynika zapewne z faktu, iż stanowi ona najskuteczniejszy środek ochrony wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. Jednakże pomimo powszechności kaucji, wciąż słyszę od swoich Klientów pytanie: czy otrzymanie przez wynajmującego kaucji pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku VAT?

Jakie dokumenty powinien sprawdzić najemca przed podpisaniem umowy najmu?

Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego każdy przyszły najemca powinien sprawdzić, czy osoba oferująca mu najem danego lokalu użytkowego jest w ogóle uprawniona do władania nim, a jeżeli tak, to w jaki zakresie. Od istnienia po stronie wynajmującego ważnego tytułu prawnego do władania lokalem zależy nie tylko możliwość i zakres realizacji przyszłej umowy najmu, ale również jej ważność.